I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Trần Thái Học
 Năm sinh: 1965
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0988920944
Họ và tên: Nguyễn Đình Phương
 Năm sinh: 1979
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0388 817 819

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Trần Thái Học
 Năm sinh: 1965
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0988920944

Họ và tên: Trương Công Hội
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND, 
 Trình độ chuyên môn:Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0977 677 375

 

Họ và tên: Lưu Trung Kiên
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban kinh tế,

Công chức Địa chính, XD, Nông nghiệp và môi trường

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985 891 007

Họ và tên: Lê Thị Bẩy
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Trưởng Ban pháp chế, Chủ tịch hội LHPN xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0387 901 964

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Họ và tên: Đoàn Việt Dũng
 Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
 Trình độ chuyên môn: Thác sỹ
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0912 110 686

 

Họ và tên: Lưu Anh Tuấn
 Năm sinh: 1965
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0399 371 111

 

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

 

Họ và tên: Chu Thị Lan
 Năm sinh: 1970
Chức vụ: Công chức văn phòng - thống kê 
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị:
 Điện thoại di động: 0374 688 023

 

Họ và tên: Diệp Thị Tâm
 Năm sinh: 1985
Chức vụ: Công chức Văn phòng - thống kê

(VP Đảng ủy)
  Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
 Điện thoại di động: 0854 569 852

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH

Họ và tên: Đinh Thị Hương Quỳnh
 Năm sinh: 1990
Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 Điện thoại di động: 0963 133 625

 

3. VĂN HÓA - XẪ HỘI

 

Họ và tên: Vũ Thị Như Quỳnh
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Công chức Văn hóa -LĐTB xã hội
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0394 093 027

 

 

Họ và tên: Nguyễn Huy Thành
 Năm sinh: 1963
Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội
 Trình độ chuyên môn:Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0979 589 247

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

                                        Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
 Năm sinh: 1980
Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:
 Điện thoại di động: 0965022777

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

 

Họ và tên: Lưu Trung Kiên
 Năm sinh: 1980
Chức vụ:Đảng ủy viên- Công chức

Địa chính - xây dựng Nông nghiệp và Môi trường

Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0985 891 007

 

Họ và tên: Phạm Thị Bích Liên

 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: 
 Điện thoại di động: 0985 970 025

 

6. BAN CHỈ HUY QUẦN SỰ

 

Họ và tên: Nông Xuân Hải
 Năm sinh: 1982
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng công an
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0858 000 444

 

Họ và tên:Nguyễn Đình Tuấn

 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Trưởng Công an phường
 Trình độ chuyên môn: Đại học

   
   
  Họ và tên: Lê Anh Tuấn
 Năm sinh: 1995
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 

 

Họ và tên: Bế Lập Tân
 Năm sinh: 1979
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban

MTTQ,Trưởng Khối Dân vận, trưởng ban tuyên giáo

 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0334367206

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tám
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Phó Chủ tịch UB.MTTQ
  Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Họ và tên: Trần Thúy Ngân
 Năm sinh: 1990
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn

thanh niên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0386 726 752

Họ và tên: Trần Đức Hoàn
 Năm sinh: 1986
Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn 
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động:  0984 725 097

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

                                            Họ và tên: Lê Thị Bẩy
 Năm sinh: 1986
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
 Điện thoại di động: 0387 901 964
 

Họ và tên: Bùi Thị Nguyên

 Năm sinh: 1969
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN

 

4. HỘI NÔNG DÂN

 

Họ và tên: Trương Văn Viện
 Năm sinh: 1979
Chức vụ:  UV BCH, Chủ tịch Hội Nông dân
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0977 842 503

 Họ và tên: Trần Đức Hoàn
 Năm sinh: 1986
 Chức vụ: Phó Chủ tịch
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại DĐ: 0984 725 097

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

                         

Họ và tên:Tô Thanh Hiển
 Năm sinh: 1983
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0362 293 511

  Họ và tên: Dương Viết Hùng
 Năm sinh: 1955
 Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh
 

 

VI. CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

1. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
 Năm sinh: 
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: 
 Trình độ lý luận chính trị:
 Điện thoại di động: 0392092379
2. HỘI KHUYẾN HỌC Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
 Năm sinh: 1959
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0377 783 263
3. HỘI CỰU TNXP Họ và tên: Nguyễn Văn Chương
 Năm sinh: 1950
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

4. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Họ và tên: Nông Thị Doan
 Năm sinh:1968
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: 
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động: 0384 602 257

5. HỘI NẠN NHÂN DA

CAM/DIOXIN

Họ và tên: Đàm Minh Chí
 Năm sinh: 1954
 Chức vụ: Chủ tịch Hội
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
 Điện thoại di động:  0974 036 420

 

 

VII. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

  Họ và tên: Đặng Thị Mai
 Năm sinh: 1973
 Chức vụ: Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Cao Ngạn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0974899368

 

Họ và tên: Đỗ Thị Bích Nguyệt
 Năm sinh: 1978
 Chức vụ: UV BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường

Tiểu học Cao Ngạn
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0964 775 151

  Họ và tên: Dương Thị Thu Trang
 Năm sinh: 1981
 Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS Cao Ngạn.
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị:
 Điện thoại di động: 0975 313 575

 

VIII. TRẠM Y TẾ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Phượng
 Năm sinh: 1966
 Chức vụ: Trưởng Trạm y tế.
 Trình độ chuyên môn: Đại học
 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
 Điện thoại di động: 0389 166 388

 

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn