Xã Cao Ngạn triển khai việc in và hướng dẫn quét mã QR ghi nhận người vào, ra ở các của hàng kinh đoanh, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn xã.

02-11-2021 09:16

      Xã Cao Ngạn triển khai việc in và hướng dẫn quét mã QR ghi nhận người vào, ra ở các của hàng kinh đoanh, địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn xã.

      Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Thái Nguyên về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Những ngày qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cao Ngạn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng cán bộ công chức văn hóa triển khai in và dán và hướng dẫn sử dụng mã QR cho trên 175 cơ sở kinh doanh, nhà văn hóa và các điểm công cộng nơi tập trung đông người.. Trong đó, các cơ quan, hộ kinh doanh đẩy mạnh việc yêu cầu người đến giao dịch thực hiện quét mã, tạo thành thói quen để từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh.

Quá trình triển khai tạo mã QR code

Công tác chuẩn bị trước khi dán mã 

                                                                                            Đoàn Thanh niên hướng dẫn cửa hàng về cách sử dụng mã QR 

ĐTN tuyên truyền về ứng dụng C Thái Nguyên và PC Covid

Trần Thúy Ngân

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn