Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025

27-09-2021 14:40

      Ngày 27/9/2021, UBND xã Cao Ngạn tham dự Hội nghị trực tuyến  về tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 thành phố chủ trì hội nghị.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe về các điểm mới của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và được hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, cách cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021 phản ánh đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới…

 

Trần Thúy Ngân

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn