Công khai Quyết toán thu chi ngân sách xã Cao Ngạn

10-07-2020 15:11

Công khai Quyết toán thu chi ngân sách xã Cao Ngạn

Xem tại đây./.

/documents/3026525/0/Bc+quy%E1%BA%BFt+to%C3%A1n+NS+n%C4%83m+2019.pdf/656d1b3a-1e4c-4532-baac-11482ab1389f

Chu Lan
TCKT

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn