Ảnh CTCP DANKO GROUP.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ẢNH CTCP XI MĂNG CAO NGẠN.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh cử tri bỏ phiếu.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh danko tặng quà.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh Đại hội TDTT

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh Đại hội TDTT

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh đảng ủy tặng quà.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh đoàn xã tặng quà.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh ĐTN tuyên truyền cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh khám sàng lọc HS 3.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh khánh thành.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh khánh thành vườn cổ tích mới.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

ảnh MTTQ.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Anhr tuyên truyền CoVid 19.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh Thanh niên hướng dẫn cài đặt ứng dụng.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh tiêm 2.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh tiêm HS 1.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh tiêm HS 4.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Ảnh TN phát tờ rơi tuyên truyền.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())

Bàn tiếp đón người dân đến tiêm.jpg

$dateTool.format("dd-MM-yyyy", $article.getDisplayDate())


— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 41 - 60 of 134 kết quả.

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn