Hội nghị bầu kiện toàn UVBCH, UVBTV và chức danh Phó bí thư Đoàn xã Cao Ngạn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022.

27-09-2021 10:35

  Chiều ngày 27/9/2021, BCH Đoàn xã Cao Ngạn tổ chức hội nghị kiện toàn ủy viên BCH, ủy viên BTV và chức danh Phó bí thư Đoàn xã Cao Ngạn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022. Đồng chí Trần Thúy Ngân – Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Cao Ngạn chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thúy Ngân – Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Cao Ngạn chủ trì hội nghị.

 

Về dự hội nghị có các vị đại biểu:

+ Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành Đoàn Thái Nguyên

+ Đồng chí Nguyễn Bá Quang - PCT Hội đồng đội TPTN

+ Đồng chí : Nguyễn Đình Phương - PBT Thường trực Đảng ủy xã Cao Ngạn 

Và 11/11 đồng chí UVBCH Đoàn TNCS HCM xã Cao Ngạn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành Đoàn Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Tại hội nghị đồng chí chủ tọa báo cáo trước BCH về tình hình biến động của BCH Đoàn xã từ sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao Ngạn lần thứ XXIII đến nay, đã có 1 đồng chí ủy viên BCH xin thôi không tham gia công tác, đồng chí Phó bí thư Đoàn xã chuyển công tác vì vậy BTV đoàn xã đã có công văn đề nghị Đảng ủy và Ban thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đồng ý cho BCH Đoàn xã tổ chức kiện toàn theo đúng quy trình.

Đồng chí Chủ tọa hội nghị đã thông qua tiêu chuẩn đối với nhân sự tham gia BCH, BTV đoàn xã theo quy định của Điều lệ Đoàn và báo cáo các bước tiến hành lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm đối với chức danh Ủy viên BCH, UV BTV và chức danh Phó bí thư Đoàn xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022 .

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 2 đồng chí vào BCH, 02 đồng chí vào BTV và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu  - UVBCH, Bí thư chi đoàn xóm Gò Chè bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đồng chí trong trúng cử BCH, BTV và đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó bí thư Đoàn xã Cao Ngạn khóa XXIII ra mắt hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết thông qua biên bản với 100% tán thành và đề nghị Ban thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên ra quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung nhân sự Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và chức danh Phó Bí thư Đoàn xã Cao Ngạn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trần Thúy Ngân

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn