Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

01-10-2021 17:17

        Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính UBND tỉnh tới 191 điểm cầu tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh với hơn 2.000 người tham gia. Từ đó, nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức chung của chuyển đổi số; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm công tác truyền thông của tỉnh. Chương trình gồm 5 chuyên đề: Tổng quan chuyển đổi số; chuyên đề liên hệ, thảo luận và thu hoạch của 4 nhóm: Nhóm các lãnh đạo; nhóm đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp; nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhóm đối tượng cán bộ phóng viên, biên tập viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo

       Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số; đồng thời cho rằng việc tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh nghiệm của các quốc gia chuyển đổi số hiệu quả, tỉnh có thể bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận, tiếp thu đầy đủ các nội dung Chương trình. Đặc biệt, cần mạnh dạn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những vấn đề thực tiễn đặt ra để phục vụ tốt hơn nữa cho quá trình công tác. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Tin học hóa, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đạt kết quả cao nhất.

     Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: Nhận thức có vai trò quyết định đối với thành công trong chuyển đổi số, vì vậy, mỗi tỉnh, thành phố phải làm sao tạo ra môi trường và khuyến khích người dân tham gia vào chuyển đổi số. Đồng chí cũng gợi mở những nền tảng công nghệ số hàng đầu đã và đang hỗ trợ cho nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. 

     Chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số diễn ra trong 4 ngày 01, 02 và 08, 09/10/2021.

Đại biểu xã Cao Ngạn tham dự chương trình bồi dưỡng nâng cao chuyển đổi số

Trần Thúy Ngân

XÃ CAO NGẠN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Cao Ngạn - Thành phố Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Việt Dũng - Chủ tịch UBND

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Cao Ngạn. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • caongan@thainguyencity.gov.vn